Biznes

Promocja usług i produktów - Wyprawy integracyjne na Kresy – Szkolenia –Spotkania motywacyjne

Stowarzyszenie Odra-Niemen od 10 lat prowadzi działalność społeczną. Zyskaliśmy przez ten czas wiarygodność, szacunek wielu środowisk, w tym dla nas najważniejszego – kombatanckiego. Mamy też za sobą wiele doświadczeń, zbudowaliśmy od zera silną instytucję, która oparta jest o bardzo mocny wolontariat. Dużo oddajemy naszej organizacji, ale bez wsparcia finansowego, nie moglibyśmy rozwinąć skrzydeł. Budujemy też po 10 latach kapitał żelazny, którym chcemy wspierać naszą niezależność oraz środowiska pozarządowe skupione wokół wspólnych idei.

Zapraszamy Państwa do współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia i z oddziałami w regionie, przy wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego budowanego wokół programu RODACY-BOHATEROM.

Galeria

Przedstawiamy fotoreportaż o nas. W archiwach Odry-Niemen są tysiące zdjęć prezentujących nasze działania i współpracę z otoczeniem.  Tutaj skromny fragment naszych możliwości. 

Jak działamy

Działamy dzięki kombatantom, dla nich i z nimi. Tworzymy międzypokoleniowe relacje. Współpracujemy z Polakami na świecie, budując projekty rozwijające edukację, kulturę i pamięć historyczną. Ocalamy od zapomnienia polskie miejsca pamięci, pamiątki i wspomnienia bohaterów naszej wolności. Podróżujemy z misją, ucząc wielu Rodaków naszej polskiej historii i szukając polskich śladów w świecie. 

Łączymy, działamy ponad podziałami, międzypokoleniowo. Budujemy wspólnotę. PROSIMY SPRAWDZIĆ NASZE PROJEKTY  

Dlaczego warto z nami współpracować

Stowarzyszenie Odra-Niemen ma bardzo dobrze rozbudowany wolontariat, mamy sieć oddziałów w całej Polsce, współpracujemy z wieloma środowiskami w kraju i za granicą. Jesteśmy niezwykle dumni z szacunku i przyjaźni, jakimi obdarzają nas kombatanci wszelkich formacji. Jesteśmy rzetelni, wiarygodni, pełni entuzjazmu, otwarci na współpracę. Mamy też czym się dzielić, dlatego zapraszamy Państwa do współpracy.

Partnerzy biznesowi strategicznych działań Stowarzyszenia Odra- Niemen

Od lat systematycznie wspiera nas wrocławska firma Pryzmat, zarówno finansowo jak i rzeczowo drukując wiele materiałów. 

Dzięki firmie Idea Getin Leasing i dobrej współpracy barterowej, nasze stowarzyszenie ma już na stanie dwa busy – towarowy i osobowy. Zapewniamy reklamę  w naszych mediach społecznościowych, a także na autach, które pokonują setki kilometrów w każdym roku.

Przez ostatnie lata mieliśmy w największych miastach Polski barterową kampanię społeczną akcji Rodacy-Bohaterom. Na wielu nośnikach firmy AMS były nasze plakaty. To wielkie wsparcie wizerunkowe dla nas. Rewanżujemy się organizowaniem wypraw na Kresy, dla przedstawicieli firmy. 

Wszyscy nasi darczyńcy są zawsze zapraszani na nasze wydarzenia, zwłaszcza na te, z udziałem kombatantów. 

Filmy

Oferta współpracy

Przygotowujemy dla Państwa ofertę oraz prezentację. Będą to materiały pokazujące szczegóły naszych działań w liczbach, zasięg naszych działań, możliwości współpracy.

Na tę chwilę zapraszamy do zapoznania się z materiałami publicznymi i artykułami, które prezentują nasze projekty i współpracę z biznesem.

Jak mogą Państwo pomóc?

Sprzęt i artykuły biurowe

Materiały budowlane do remontów miejsc pamięci

Zbiórki darów dla kombatantów w kraju i na Kresach

Zakup bonów paliwowych

Druk materiałów

Pomoc przy organizacji spotkań prezentacyjnych dla środowisk biznesu

Wsparcie kampanii 1 % dla OPP

Barterowa współpraca  przy kampanii reklamowej

Jak my możemy pomóc?

Szlak polskich bohaterów naszej wolności

Poznawanie kresowej kuchni

Spotkania z Rodakami

Zwiedzanie miejsc polskiej i regionalnej kultury 

Promocja usług i produktów firmowych poprzez portale i media społecznościowe środowiska Odry-Niemen

Organizacja spotkań motywacyjnych dla pracowników na bazie doświadczeń społecznych Odry-Niemen

Skontaktuj się z Nami

Jaka forma współpracy Państwu odpowiada:
E-mail osoby do kontaktu
Dane osoby kontaktowej:
Odpowiemy jak najszybciej
Skip to content